top of page

Sil Baştan filmine Fizyopsikolojik yaklaşım

Bellek bir olayın depolanması, saklanması ve geri çağrılmasıdır. Alınan bilginin kaydedilmesi ve kodlanması, kodlanan bilginin depolanması ve daha sonrada çağrışımlarla geri çağırılması, hatırlanması belleği oluşturan üç ana unsurdur. Bellek; Duyusal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, çalışma belleği olarak ayrılmaktadır (Vikipedia,2016). Sil baştan filminde bellek ve duygular ele alınacaktır. Yaşanan bir aşk hikayesi ve unutulan anılar, bir çağrışımla geri dönülmesin diye saklanan parçalar hepsi silindiğini zannettiğimiz belleğimizdir.

Joel ve Clementine 2 yıllık bir ilişki yaşarlar. Clementine’ nin Joel’ i unutmak istemesi ve tıbbi bir müdahale ile iki yılı sildirmesi Joel’ i çok üzer ve Joel’ de aynı tıbbi müdahaleyi uygulatır. Doğum sonrası yaşanan tüm anılar belleğimizdedir ve bilinç altımızı yönetir. Joel ve Clementine birbirlerini hatırlamasalar da tekrar birlikte olmaya başlamışlardır. Çünkü belleğimiz bizleri aradığımız, beğendiğimiz, bilinç altımızda var olan kişiye yöneltir. Joel ve Clementine’ nin birbirlerini hatırlamamaları için anılarının hepsi toplanır. Çünkü ne kadar çok silinirse silinsin gözümüzün görmediği her şeyi beynimiz görür ve kaydeder. Geri çağrışımlar bireyleri bir kaos içine sokabilirdi. Gerçekle hayalin karışması gibi.

Joel ve Clementine’ nin sadece anıları silinmişti. Beş duyu organımız duysal belleğimizi ön plana çıkartır. Bir kamera tarafından, ses kayıt cihazından kaydediliyor gibiyiz. Gelen uyarıcılar alınan bilginin hangi duyu organıyla depolandığına bağlıdır. Örneğin resim görsel duyu alan, müzik işitsel duyu alanıdır. Duyulara kayıt edilen, alınan bilgiler bilinçli ve anlamlı olabilmek için kısa süreli belleği devreye sokar. Kısa süreli belleğe geçme aşaması ise tanıma, dikkat, algı ile belirlenir ( Eğitim Bilimleri,2015).

Sil Baştan filmi bir kurgu filmidir. Anılarımız silinmez sadece çağrışımların yok olması hatırlamayı zorlaştırır. Ön bellek ve arka belleğimiz önemli ve önemsiz olayları ayırmaktadır. Önemli görülmeyen, önemsenmeyen tüm bilgiler ön belleğimizdedir. Yıllardır acıların silinmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bence acıların unutulması için , özellikle de Joel ve Clementine’ nin acı anıları için girdiler arka bellekten ön belleğe geçirilmektedir. Çağrışımlarda gerçekleşmediği için önemsenmemekte ve hatırlanmamaktadır. Ön frontal lobtaki sosyal hafızamız yok olsa bile sadece acıları yaşamayız, oysa ki olay, durumu hatırlarız fakat hatırlatıcılarla ( Yavuz,2016).

Kaynakçalar

Mahiroğlu,A.Korkmaz,Ö.(2007),’ Beyin Bellek ve Öğrenme’ Katamonu Eğitim Dergisi.Cilt:15. No:1.

Vikipedia.(2016).’Memory’ https://tr.wikipedia.org/wiki/Bellek

Yavuz,M.(2016).’ Sil Baştan!’ HaberTürk. http://www.haberturk.com/saglik/haber/677172-sil-bastan

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page