top of page

Grup Terapisi

Grup terapisi, bireysel terapinin grupla yapılan halidir. Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar.

Destekleyici bir ortamda, benzer şikâyetleri olan bireyler arasında etkileşimi sağlayan bir tekniktir. Grup terapisi kişilerarası öğrenme ve ilişkiler açısından en doğal ve etkili terapi yöntemlerinden biridir. Grup terapisi, psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasıdır. Grup içerisindeki bireylerin sözel ya da davranışsal girişimlerle semptomlarını gidermeyi, uyuma yönelik olmayan davranışlarını değiştirmeyi ya da diğer bir ifadeyle kişilik değişimini hedefler.

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar. Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar.

Grup terapisi, kişiler arası ilişkiler, depresyon, kaygı, önemli hastalıklar, yakın birini kaybetme, bağımlılıklar ve davranışsal sorunlar üzerinde etkilidir. Genellikle grupları oluşturanlar, birbirlerinden bir şeyler öğrenebilecek insanlardır. Bir gruba ilk katılındığında utanma ve çekinme gibi duygular hissetmek normaldir. Fakat zamanla, güvenli bir ortam yaratılır.

Grup terapisine kimler katılabilir?

  • Grup terapisine katılmak için kişinin mutlaka psikolojik bir sorun yaşaması gerekmez, herkes katılabilir.

  • Kişiler arası ilişkilerde başarılı olmak istiyorsanız,

  • Yakın ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları çözmek istiyorsanız,

  • Kendinize daha fazla değer vermek istiyorsanız,

  • Karşı cinsle ilişkilerinizde güçlükler yaşıyorsanız,

  • Hayatla daha etkin baş edebilme becerisi kazanmak istiyorsanız,

  • İşyerinizde ya da arkadaş çevrenizde yaşadığınız problemlerin üstesinden gelebilmek istiyorsanız,

  • Kendinizi yalnız ve anlaşılmamış hissediyorsanız, grup terapisine katılabilirsiniz.

bottom of page