top of page

Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi

Çocuk psikolojisi psikoloji dalından ve en çok çalışılan uzmanlık alanlarından biridir. Bu özel alan, çocukların doğum öncesi gelişim döneminden ergenlik döneminin sonuna kadarki zihin ve davranışlarına odaklanmaktadır. Çocuk psikolojisi, sadece çocukların fiziksel olarak nasıl büyüdükleriyle değil, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleriyle de ilgilidir.

Çocuk psikolojisi, davranış üzerindeki genetik etkilerden sosyal ilişkilere kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsar. Aşağıdakiler, çocuk psikolojisi çalışmalarının ana konulardan bazılarıdır:

  • Genetik

  • Çevresel etkiler

  • Doğum Öncesi Gelişim

  • Sosyal Büyüme

  • Kişisel Gelişim

  • Dil

  • Cinsiyet rolleri

  • Bilişsel Gelişim

  • Cinsel Gelişim

bottom of page