top of page

Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Özel Eğitim Danışmanlığı Alanları

Otistik Bozukluklar, Otizme Eşlik Eden Bozukluklar, Zeka Özrü (Mental Reterdasyon), Otistik Çocukların Duyusal Uyarılara Tepkileri, İşitsel Uyarılara (seslere) Tepkileri, Otizm ve Eğitim, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık), Down Sendromu, Frajil X Sendromu, Williams Sendromu, Gelişimsel Gerilik ve Sınırlılıklar, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Dezintegratif Bozukluk, Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Zihinsel Engel ve Yetersizlikler, Erken Tanı ve Müdahale, Bebeklik Gelişimi Erken Uyarım Programı

bottom of page